Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Minimalna pla?a 562 eur neto


                                                                      Zvianje minimalne pla?e
23. februarja je za?el veljati zakon o minimalni pla?i, ki zviuje minimalno pla?o za 102 evra na 562 evrov neto, kolikor znaajo ugotovljeni minimalni ivljenjski stroki.Cilj zakona o minimalni pla?i je, da se dohodek zaposlenih za polni delovni ?as dvigne na raven, da bodo lahko pokrili minimalne ivljenjske stroke. Po zakonu se bo minimalna pla?a za delo marcu zviala s sedanjih 597,43 evra na 734,15 evra bruto oz. z okoli 460 evrov na 562 evrov neto.Spremenjen je tudi na?in usklajevanja viine minimalne pla?e. Ob dolo?anju njene viine ne bodo ve? upotevali ocene inflacije, ampak se bo pri dolo?anju njene viine januarja vsako leto upotevalo medletno inflacijo v decembru preteklega leta