Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Minimalna plača 562 eur neto


                                                                      Zvišanje minimalne plače
23. februarja je začel veljati zakon o minimalni plači, ki zvišuje minimalno plačo za 102 evra na 562 evrov neto, kolikor znašajo ugotovljeni minimalni življenjski stroški.Cilj zakona o minimalni plači je, da se dohodek zaposlenih za polni delovni čas dvigne na raven, da bodo lahko pokrili minimalne življenjske stroške. Po zakonu se bo minimalna plača za delo marcu zvišala s sedanjih 597,43 evra na 734,15 evra bruto oz. z okoli 460 evrov na 562 evrov neto.Spremenjen je tudi način usklajevanja višine minimalne plače. Ob določanju njene višine ne bodo več upoštevali ocene inflacije, ampak se bo pri določanju njene višine januarja vsako leto upoštevalo medletno inflacijo v decembru preteklega leta