Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

?LANOM NUDIMO BREZPLA?NO PRAVNO SVETOVANJE IN ZASTOPANJE
  
Pregled pogodbe o zaposlitvi, izdelava pisnih mnenj, priprava zahtevkov za uveljavljanje pravic (zamude pri izpla?ilu ali nepla?ilu pla?e ali regresa za letni dopust, za odpravo kritev pri odrejanju nadurnega dela, nezagotavljanja po?itka med delom, dolo?anje viine pla?e itd.), zastopanje v disciplinskih postopkih in postopkih odpovedi, zastopanje pred Delovnimi in socialnimi sodi?i (transformacija pogodbe o zaposlitvi za dolo?en ?as v pogodbo o zaposlitvi za nedolo?en ?as, toba zaradi neizpla?ila pla?e, razlik v pla?i, neizpla?ila regresa, odpravnine, nadur, nepla?ila dodatnega dela, odkodninska toba zaradi pokodbe pri delu, ikaniranja, mobinga).
                                                                                                                                                                                                                     
MITJA VUKOVI?, pravni svetovalec za ?lane OSO - KS 90
poobla?en za zastopanje ?lanov sindikata in za vlaganje rednih in izrednih pravnih sredstev pred Delovnimi in
uradne ure: Trg Brolo 2, Koper, vsak torek 13. - 16. uro.
                                                                                                           
JUDITA BELHAR, pravna svetovalka za ?lane KS 90 in KS 90 - RSSO Ljubljana
tel.: 0599-41968
GSM: 041/698-796
e-pota: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ;

 

Stalni ?lani sindikata imajo pravico do pravne pomo?i. Stroke pravne pomo?i v skladu z na?elom solidarnosti pla?a sindikat.