Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

RAZISKAVA SOCIALNI PARTNERJI IN NADOMESTILA ZA BREZPOSELNOST


logo_GZS KS_90_logo_mali ESS_logo_2x_pomanjan

V okviru partnerskega projekta z Gospodarsko zbornico Slovenije smo izdali raziskavo na temo vloge socialnih partnerjev pri nadomestilih za brezposelnost v dravah Nem?ije, Danske, Nizozemske in Poljske.

Vabljeni k branju!

Raziskava

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetnitva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeevanje razvoja novih zaposlitvenih monosti