Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

 logo_GZS               KS_90_logo_mali               ESS_logo_2x_pomanjan

 

V ponedeljek, 16. 12. je v Pretorski pala?i Mestne ob?ine Koper potekala ustanovitvena seja Ekonomsko socialnega sveta Obalno Kraške regije (v nadaljevanju ESSOKR). Ustanovni ?lani ESSOKR so Mestna ob?ina Koper, Ob?ina Diva?a, Ob?ina Hrpelje – Kozina, Ob?ina Ilirska Bistrica, Ob?ina Izola, Ob?ina Komen, Ob?ina Piran, Ob?ina Sežana, Obmo?na obrtno podjetniška zbornica Sežana, Primorska gospodarska zbornica, Obmo?na organizacija ZSSS Primorska in Notranjska ter KS 90 Slovenije.

Uvodno besedo je imel Peter Majcen, predsednik KS 90 Slovenije, ki je poudaril pomembnost socialnega dialoga na regionalni ravni. ?lani so nato soglasno potrdili Pravila delovanja ESSOKR in izvolili prvega predsednika, g. Borisa Popovi?a za enoletni mandat.

Sledila je diskusija glede stanja gospodarstva v regiji. Direktorica obmo?ne enote Koper iz Zavoda za zaposlovanje, ga. Nevenka Bandelj je predstavila podatke o stopnji brezposelnosti v regiji, ki je nekoliko pod slovenskim povpre?jem. ?lani so nato poudarili, da je stopnja brezposelnosti alarmantno visoka. Med diskusijo je bilo omenjeno, da bi bilo potrebno poenostaviti birokratske ovire, kar pa na ravni ob?ine ni mogo?e, saj je to v domeni državnih organov. Ve?krat je bila tudi izpostavljena pomembnost oblikovanja regijskega socialnega sveta. Ustanovni ?lani so bili enotni, da je potrebno vzpostaviti redne seje na katerih je potrebno obravnavati konkretne probleme in iskati ustrezne rešitve.

IMAG_2x_pomanjano

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?loveških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti