Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

alt   alt    alt
Na spodnji povezavi objavljamo raziskavo glede vpliva in delovanja socialnih partnerjev v Nem?iji, na Poljskem, Nizozemskem in Danskem na podro?ju zaposlovanja mladih.
Vabljeni k branju.

Raziskava

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?loveških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti