Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

logo_GZS                  KS_90_logo_mali             ESS_logo_2x_pomanjan             

V torek, 18. 3. smo v okviru projekta Socialni partner za socialni dialog II, obiskali Reško pristaniš?e. Zanimalo nas je predvsem, kakšna je organizacija dela v pristaniš?u, kakšno je razmerje med redno zaposlenimi in agencijskimi delavci, oziroma delavci – podizvajalci. Seznanili smo se s pravnim položajem in primerjavo med redno zaposlenimi in agencijskimi delavci.

Najprej so nas sprejeli predstavniki zaposlenih in nam predstavili koli?ino pretovora, lastniško strukturo in zgodovno pristaniš?a. Kasneje je tekla beseda o pravicah zaposlenih in drugih delavcev v pristaniš?u.

DSC_0233

Potem smo nadaljevali sestanek s ?lani uprave. Razvila se je burna debata glede opravljanja nadurnega dela in spoštovanja pravil glede varnosti in zdravja pri delu. Šokanten je podatek (ki pa ni bil uradno priznan s strani uprave), da imajo skoraj eno smrtno žrtev letno pri opravljanju pristaniških storitev v pristaniš?u. Za primerjavo naj povem, da so imeli v Tržaškem pristaniš?u eno smrtno žrtev v zadnjih desetih letih, in kar je privedlo, do sprejetja strožjih ukrepov na podro?ju varnosti in zdravja pri delu.

Po sestanku s upravo, smo si ogledali pristaniš?e z morja in po kopnem. Zanimivo je bilo, da na tisti dan ni potekalo veliko aktivnosti v pristaniš?u, kar pa ne moremo trditi za Luko Koper in Tržasško pristaniš?e.

DSC_0261

Po ogledu pristaniš?a, so nas predstavniki zaposlenih povabili še na kosilo.

Ugotovitev je, da so pravice delavcev, organizacija dela in tudi poslovanje Luke Koper neprimerno na višjem nivoju, kot v Reškem pristaniš?u.

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?loveških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti