Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

LEGACOOP UDINE

alt alt alt

V ?etrtek, 3. aprila smo v okviru projekta Socialni partner za socialni dialog II obiskali predstavnitvo LegaCoop FVG v Udinah (ITA). Gre za regionalno predstavnitvo LegaCoop Bene?ije in Julijske krajine. Sede glavne pisarne LegaCoop je v Rimu, imajo pa tudi izpostavo v Bruslju.

LegaCoop pomeni zdruenje storitvenih kooperativ. Prvi zametki zdruenja kooperativ segajo v leto 1886 in imajo v Italiji e dolgoletno tradicijo.

V LegaCoop FVG so vklju?eni pravni subjekti iz prehrambene, potrone, proizvodne, delovne, storitvene in socialne dejavnosti.

IMAG0050_BURST002_COVER

V celotni Italiji je v zadruge vklju?enih 15.000 pravnih subjektov, ki zaposlujejo osem miljonov Italijanov. Skupni letni promet dosega 54 miljard evrov. LegaCoop Bene?ije in Julijske krajine zdruuje 230 pravnih subjektov (zadrug) v katerih je zaposlenih 15.700 oseb. Skupni letni promet obsega 1,5 miljarde evrov.

LegaCoop ima svoj sklad s katerim pomaga pri za?etnih investicijah in pri ugodnih posojilih. Vrijo tudi vlogo varovanja interesov, promocije in svetovanja zadrugam. Organizacijsko strukturo obsega upravni odbor, predsednik, predsedstvo, odbor revizorjev in odbor upnikov.

Povezava do spletne strani LegaCoop: http://www.legacoop.coop/

Povezava do spletne strani LegaCoop FVG: http://www.legacoopfvg.it/

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetnitva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeevanje razvoja novih zaposlitvenih monosti.