Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Varnostniki koncerna Sintal ponovno opozarjajo na nevzdržne delovne pogoje, preobremenjenost zaposlenih in izjemno nizko pla?ilo. Za zaš?ito svojih pravic ustanavljajo sindikat zasebnega varovanja pri Konfederaciji sindikatov 90, težave so predstavili tudi Varuhinji Vlasti Nussdorfer.

Prispevek Radia Koper na temo delovnih pogojev in pla?ila zaposlenih v Sintalu.

Radio Koper