Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

DRUGA DELAVNICA NA TEMO ZDR-1 IN ZVZD-1

logo KS_90_logo3 Naloba_v_vao_prihodnost

V sredo, 16. 4. 2014 je v prostorih GZS potekala druga delavnica na temo ZDR-1 in ZVZD-1. Delavnice, ki jo je vodil Damjan Volf, se je udeleilo lepo tevilo poslualcev, ki so ves ?as predavanja pridno posluali in sodelovali. Uvodoma je predavatelj predstavil zgodovino razvoja zdravja in varnosti pri delu, nato pa nadaljeval s podrobno razlago pomembnejih ?lenov, ter vseh dejavnikov za laje razumevanje zakona.

DELAVNICA_2_-_IMAG0161_-_1

Med predavanjem se je kazalo zanimanje poslualcev s postavljanjem najrazli?nejih vpraanj ter predstavljanjem njihovih pogledov na zakon. Ves ?as je razprava tekla v smeri razumevanja zakona, izmenjave mnenj ter iskanja odgovorov in reitev za nekatere nejasnosti. Celotna delavnica je bila tako intenzivna, da je ob koncu ostalo ?asa le za besedo ali dve o ZDR-1. e ve?! Po kon?ani delavnici so nekateri poslualci ostali z ekipo organizatorjev in podrobno analizirali pomembne stvari, ki se jim vsakodnevno dogajajo na delovnem mestu.


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetnitva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeevanje razvoja novih zaposlitvenih monosti