Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

logo_GZS           KS_90_logo3           Naloba_v_vao_prihodnost

V ponedeljek, 19. 5. 2014 in torek 20. 5. 2014 smo v okviru projekta »socialni partner za socialni dialog II« obiskali pristaniš?e v Rotterdamu. Gre za danes najve?je pristaniš?e v Evropi (neko? najve?je pristaniš?e na svetu), ki se nahaja na Nizozemskem. Ima površino 105 kvadratnih kilometrov, po dolžini pa meri zgolj 5 kilometrov manj kot celotna slovenska obala. Njegova velikost se odraža tudi v tem, da je skozi pristaniš?e speljana avtocesta, ki povezuje razli?ne dele med seboj, z namenom nemotenega delovanja

009_-_1_-_ROTTERDAM      106_-_1_-_ROTTERDAM

110_-_1_-_ROTTERDAM      094_-_1_-_ROTTERDAM

 

Študijski obisk je bil zelo kvaliteten, saj smo bili deležni predstavitve njihove organizacije dela ter dobrih praks, ki jih bomo poskušali vpeljati v naš sistem. Poseben poudarek se v Rotterdamu namenja varnosti in zdravju zaposlenih ter pripadnosti organizaciji. Res je, da gre trend razvoja v smeri avtomatizacije in upravljanja strojev na daljinsko vodenje, vendar s pomembnim poudarkom delovanja sindikatov v smeri ohranjanja delovnih mest in izboljšanja delovnih pogojev. To pozitivno vpliva na uspešnost delavcev, njihovo dobro po?utje, kar je posredno v interesu družbe.

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?loveških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti