Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

logo_GZS     KS_90_logo3      Naloba_v_vao_prihodnost

V torek, 1. 7. 2014, je KS 90 v okviru EU projekta Socialni partner za socialni dialog II, organizirala seminar na temo zadružništva in socialnega podjetništva. Seminar je potekal v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Gostja in glavna predavateljica je bila ga. Jadranka Vesel iz Razvojnega inštituta za socialno ekonomijo (RISE). Predavala je o temi, ki je pri nas slabo poznana in o kateri bi morali ve? govoriti ter ji posvetiti ve? pozornosti.

Prvi del predavanja je bil usmerjen v predstavitev zadrug, zadružnih na?el in zakonodaje pri nas. Udeleženci so dobili splošen vtis glede ureditve zadružništva v Sloveniji in izvedeli kaj sploh zadružništvo je. Prikazane so bile prednosti zadružne ureditve in kakšno javno korist je mo? dose?i z zadružništvom.

seminar_-_zadrunitvo

 

V drugem delupredavanja je predavateljica predstavila razli?nost zadrug ter razložila katere tipe zadrug poznamo pri nas in po svetu. Predstavljene so bile razli?ne možnosti razvoja zadrug ter njihova umeš?enost v celoten sistem gospodarstva.

 

 seminar_-_zadrunitvo_3

V tretjem delu predavanja je predstavila dejavnosti zadrug, njihove osnovne dejavnosti, ter možne dodatne in spremljajo?e dejavnosti. Predstavljeni so bili na?ini organiziranja, ki spremljajo zadruge.

seminar_-_zadrunitvo_2

 

Sledil je odmor, ki je bil namenjen neformalni razpravi o predavani tematiki in izmenjavi mnenj. Seminar se je nato nadaljeval v smeri razlage o potrošniških zadrugah, razli?nostih praks in druga?nih izkušenj, vezanih na potrošniške zadruge, predvsem z vidika umeš?enosti zadrug v gospodarsko okolje v sosednjih državah EU.

Na koncu je sledila razprava o nujnosti razmisleka gospodarskega razvoja v okviru zadružništva - kooperativ. Poseben poudarek pa je bil usmerjen na poziv k prou?itvi možnosti in na?inu organiziranja zadruge - kooperative v Mercatorju, ter položaju posameznih nosilcev, ki vstopajo v zadrugo.

Tema seminarja, predavatelji?ina vsebinska podaja in prakti?na predstavitev tematike je udeležence seminarja izjemno pritegnila. Seminar je presegel predvideni ?asovni okvir zato predavateljica ni utegnila odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja in dileme. Sama deluje tudi v Slovenskem forumu za socialno podjetništvo zato je udeležence seminarja povabila k sodelovanju, jih pozvala tudi k ogledu spletne strani, kjer bo marsikdo lahko našel odgovore na zastavljena vprašanja.