Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

OBISK MEDGENERACIJSKEGA CENTRA V KRANJU

logo_GZS KS_90_logo3 Naloba_v_vao_prihodnost

V ?etrtek, 7. 8. 2014, smo predstavniki KS 90 v okviru projekta na temo medgeneracijskega sodelovanja, izvedli tudijski obisk v Kranju. Obisk in posvet smo dogovorili s podupanjo MO Kranj, go. Nado Mihajlovi?, ki je bila tudi naa gostiteljica. Zbrani smo bili predstavniki mlajih in starejih generacij, podupanja in predstavniki KS 90.

Ga. Mihajlovi? je predstavila projekt medgeneracijskega centra v Kranju pri katerem tudi sama aktivno sodeluje. Projekt zajema izgradnjo - obnovo stavbe za medgeneracijski center in aktivnosti, ki bi se izvajale v okviru centra. V aktivnosti izmenjava mnenj in izkuenj (ra?unalnikih, kulinari?nih, vrti?karskih, ohranjanje kulturne dedi?ine, idr.) bi bili vklju?eni tako mladi kot stareji.

IMAG0513

DSC_0011

Predstavila nam je tudi prednosti in namen vzpostavitve medgeneracijskega centra in nadaljnjo vizijo delovanja. V centru bo delovala tudi kuhinja, v kateri se bodo pripravljale jedi in izdelki iz pridelkov doma?ega vrti?ka po izro?ilih obeh generacij (marmelade, kompoti, peciva, ipd.), ki se bodo po potrebi tudi trili. V centru bodo dobile svoj prostor tudi druge dejavnosti, ki povezujejo generacije, v dogajanje pa bodo lahko vklju?eni tudi teje zaposljivi in ostali zainteresirani. Poudarek bo predvsem na prenaanju znanj s starejih na mlaje in obratno. Kratko nam je predstavila e svoj pogled na sedanje in bodo?e medgeneracijsko sodelovanje.

IMAG0512

Medgeneracijski center bo predvidoma odprl svoja vrata e konec septembra 2014. Prepri?ani smo, da je vzpostavitev oziroma odprtje centra v Kranju odli?na odlo?itev in velik doprinos k drubi ter dobra praksa medgeneracijskega sodelovanja za celotno Slovenijo.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetnitva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeevanje razvoja novih zaposlitvenih monosti.