Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

alt      alt    alt   alt

 

V torek, 3. 12. 2013 smo v okviru projekta Socialni partner za socialni dialog II, obiskali pristaniš?e v Trstu. Namen študijskega obiska je bil pregled delovanja in ureditve organizacije dela v pristaniš?u. Poleg tega pa so nas zanimale posebnosti, ki se dogajajo pri naših sosedih na podro?ju opravljanja luških del preko podizvajalcev.

Za?etek študijskega obiska se je za?el s toplim sprejemom samega osebja, predstavnikov, ki so nam najprej predstavili njihovo zgodovino in nato samo delovanje pristaniš?a. Sledile so številke za lažjo predstavo in primerjavo z našo Luko Koper, nato pa je pogovor stekel v smeri pravic delavcev, pogojih dela in primerih dobrih praks.

IMAG0015_BURST004

Snidenje in seznanjanje z ostalim osebjem, zaposlenimi v pristaniš?u, je pripeljalo do razvoja novih tem v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, pri ?emer smo bili vsi enakega mnenja, kar je, postavitev varnosti in življenja delavcev na prvo mesto.

Sledil je vodeni ogled pristaniš?a. Predstavljeno je bilo delovanje terminalov, organiziranost logisti?ne verige, sama dostopnost in primernost pristaniš?a, ter pogled na prakti?no vsakodnevno delovanje pristaniških storitev.

IMAG0016

Namen študijskega obiska je bil pogovor in izmenjava informacij z njihovimi predstavniki glede nepravilnosti in pero?ih tem v izvajanju pristaniških storitev. Menimo, da je bil naš cilj dosežen, saj smo pridobili potrebne informacije in veliko boljšo predstavo glede nevarnosti in odpravljanja problemov. Dobljene informacije in znanja bomo poskušali uporabiti za nadgraditev in napredek Luke Koper.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?loveških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti.