Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

logo_GZS                    alt        ESS_logo_2x_pomanjan

V okviru partnerskega projekta z Gospodarsko zbornico Slovenije smo izdali raziskavi na temi :

-        Medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu

     1. DEL

     2. DEL 

     in

-        Socialni partnerji in nove zaposlitvene možnosti na našem podro?ju

(Zadružništvo in možnosti za delavske prevzeme podjetij v Sloveniji)


Vabljeni k branju!Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?loveških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti