Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Na kongresu KS 90 decembra lani smo med ostalimi akti sprejeli resolucijo proti razprodaji javnih podjetij, v kateri smo zapisali: 

"Ne soglašamo s politiko sedanje vlade, ki rešitve izhoda iz krize vidi v razprodaji posameznih dobi?konosnih podjetij v državni lasti, nadaljnjem stiskanju obro?a okrog vratu najbolj šibkih delov prebivalstva, var?evanju pri prejemnikih že tako nizkih pla? in pokojnin ter v izena?enem obdav?evanju vseh slojev prebivalstva, ne oziraje se na premoženjsko stanje posameznikov. Naša nasprotovanja taki politiki bomo tudi nadalje izražali z vsemi sindikalnimi sredstvi in oblikami sindikalnega boja, ne glede na barve koalicijskih povezovanj."


Skladno s to zavezo vas obveš?amo, da bo v ?etrtek 11. 6. 2015 ob 17,00 uri na Kongresnem trgu in na poziv "Koalicije proti privatizaciji", spontan protestni shod vseh državljanov, ki nam ni vseeno kaj se pri nas dogaja mimo volje ter proti interesu velike ve?ine državljanov. Tisti, ki tako ?utite in želite izraziti svoje nestrinjanje, imate možnost, da to pokažete s svojo spontano prisotnostjo. ?e nas bo ve?, bomo zanesljivo bolje slišani. Zato ne odlašaj in ne dopusti, da drugi odlo?ajo mimo tvoje in naše skupne volje in prepri?anja o lastništvu podjetij na na?in, ki nas nezadržno pelje v smer novodobnega kolonializma in podložnosti špekulativnemu kapitalu in silam, ki mu služijo!  
Sledil bo "pohod po ljubljanskih poteh divje privatizacije".