Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

v Sloveniji le manjšina delovnih organizacij izvaja promocijo zdravja na delovnem mestu, ?eprav ta prinaša številne koristi tako delodajalcem kot tudi zaposlenim. Zato se v septembru 2015 za?enja projekt »Znanje za zdravje delavcev«, v okviru katerega se bodo izvedla usposabljanja za promocijo zdravja na delovnem mestu s poudarkom na psihosocialnih tveganjih, na?rtu za promocijo zdravja in prenosu znanja v prakso. V projektu sodelujejo Obalna sindikalna organizacija (OSO), Konfederacije sindikatov 90 Slovenije (KS90), Inštitut za produktivnost in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki projekt tudi vodi.

Ve? si lahko preberete v sporo?ilu za medije na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje na naslednji povezavi: 
kjer so dosegljive tudi tonske izjave govorcev na novinarski konferenci.